Dast miljö och hållbarhetsarbete

Dast
 / 
Bygga med oss
 / Miljö

Vi tänker 150 år framåt.

Ett Dast Stenhus har alltid en stomme bestående av naturliga råvaror så som sand, kalk och vatten. Det betyder att huset är framtidssäkrat, både ur ett hållbarhets- och miljöperspektiv och att du kan känna dig trygg, med vetskapen om att ditt hus är byggt med noggrant utvalda produkter av hög kvalitet. Ett Dast Stenhus är helt enkelt byggt med minimal klimatpåverkan för att kunna stå pall även om 150 år.

Tidlös kvalitet

För Dast är det viktigt med kvalitet rakt igenom, allt från våra blandare till putsmaterialet är genomtänkt för att kunna hålla över tid. Genom att arbeta med bra produkter som håller, minskar vi risken för eventuella lagningar eller ersättningsprodukter. Att välja rätt från början minskar dessutom svinn och konsumtion.

En naturlig process

I samarbete med välkända varumärken som aktivt arbetar med miljöfrågor, gör vi vårt yttersta i våra interna processer för att se till att vårt klimatavtryck i miljö och natur blir så litet som bara möjligt.

Som exempel på detta arbetar Dast med lokala byggfirmor för att minska onödiga transporter och vår förbrukning av fossila drivmedel. Vi arbetar också med källsortering och återvinning av överblivet material på våra byggplatser. Allt sammantaget är en naturlig del i uppförandet av ett Dast-hus.

Diplom i energi

Dasts byggledning är dessutom diplomerade Energibyggare vilket säkerställer att vi genomgått en utbildning, som ger förståelse för hur en byggnad kan energieffektiviseras och anpassas för att förbruka så lite energi som möjligt. Genom att installera energisnåla uppvärmningssystem som standard i ett hus byggt med ett gediget och noggrant hantverk, håller sig huset både varmt och svalt när det behövs och energianvändningen kan optimeras.

Vi arbetar aktivt med våra samarbetspartners för att bygga täta och energieffektiva hus som håller tätt och inte läcker värme i onödan. Naturligtvis provtrycks alla hus innan inflyttning för att säkerställa att huset uppnår våra högt ställda täthets krav.