Vår process

”På första mötet lyssnar vi till era idéer och önskemål och tillsammans gör vi en tomtanalys. Därefter tar vi fram en grundskiss och en kostnadsuppskattning och presenterar hur vi kan förverkliga er husdröm”.

Michael Alpfors, försäljningsansvarig
Ruler and a pen
Dast
 / 
Bygga med oss
 / Process

Personlig kontakt och hjälp
hela vägen till inflyttning.

Med Dast, får du en totalentreprenad-service där tar vi ansvar för hela processen. Det innebär att vi finns med dig redan på idé- och skiss-stadiet, och att vi därefter sköter all projektering, kontakt med myndigheter samt hela byggnationen fram till slutbesiktning. Här kan du läsa mer om vår process och varje steg fram till inflyttning i ert nya hus.

Noggrannhet på detaljnivå

Man drawing blueprint of a house on a paper

Att bygga sitt hus med Dast ska vara tryggt och smidigt för dig som kund. Av den anledningen tar vi vår noggrannhet på största allvar. Den är en förutsättning för att vi ska kunna leverera den kvalitetsupplevelse vi eftersträvar att ge dig, som bygger ditt framtida hem med Dast.

En viktig process
Varje del i vår process är viktig och kanske inte minst inledningsvis för dig som kund eftersom ni då är med och aktivt deltar i utformningen av ert hus och beslutar om alla detaljer. Processen med att färdigställa ett stenhus med Dast tar ungefär 16 månader beroende på individuella handläggningstider för bygglov, samt tid som fortlöper innan projekteringen kan påbörjas.

Här får du en bra översikt över de olika huvuddelarna
som processen omfattar:

1.

Möte med din Dast-representant

Vi träffas på något av våra kontor och går igenom era husdrömmar, önskemål och behov. Vi fastställer gemensamt en husstruktur som stämmer väl överens med er vision och budget.

Husskiss och offert

I nästa steg presenterar vi en husskiss tillsammans med en offert.

Samtycke och kontraktsförslag

När allt känns bra presenterar vi ett komplett kontraktsförslag för ert nya stenhus.

Entreprenadskontrakt & bygglovsritningar

Vi tecknar entreprenadskontrakt varefter bygglovsritningar tas fram och ansökan skickas in.

A hand holding a pen
2.

Dialog med projektledare och specialistkompetenser

Inredning & smarta lösningar

I ett möte med er personliga inredare får ni både hjälp med att ta fram och fastställa inredningsdetaljer och smarta lösningar som lyfter ert nya hus lite extra.

Kök och badrum

I ett första möte träffar ni en köksspecialist för att utforma köks-, tvätt- och badrums-inredning.

Trädgården

Ni träffar en trädgårdsarkitekt som hjälper er att ta fram en plan och ritning för er blivande trädgård.

Belysning & teknik

I utformningsfasen berörs även el-, belysning- och mediaanslutningar där en kunnig ljusdesigner ger er rådgivning och lyssnar till ert behov och önskemål under en grundlig genomgång av de ritningar och sortiment som finns.

Bygglov och projektering

När bygglov har beviljats och ni som kund får signera en slutlig beställning, kan projekteringen inledas. Projektledaren stöttar er hela vägen från utformning till färdigt hus.

A kitchen
3.

Möten med entreprenörer, myndigheter och kommun:

Bygghandlingar

I denna fas tas samtliga bygghandlingar fram. (VS, Ventilation, Konstruktion etc.). Vi hjälper er med alla myndighetskontakter och ser till att allt sköts korrekt enligt konstens alla regler.

Möte med kommun

Nu är det dags att boka start- och samrådsmöte med kommunen. Därefter kan både utsättning och planering av byggstart ske.

Closeup of two hands explaining something at a meeting
4.

Byggmöten, taklagsfest och slutbesiktning

Varsågod att luta er tillbaka! Ett Dast-hus byggs på totalentreprenad. Grundarbetet påbörjas, väggar muras upp och kort därefter kommer taket på plats och då kan ni bjuda till taklagsfest!
Byggmöten av olika slag sker löpande under byggtiden för allas trygghet.

Nu återstår endast slutbesiktning och godkännande av kommunen vartefter inflyttning i ert nya hem kan ske!

Varsågod att luta er tillbaka!
Ett Dast-hus byggs på totalentreprenad.

Photo of a door from the inside of a house looking out

Stenhus konstruerade för att
hålla i generationer

Läs om vår gedigna konstruktion och den höga kvalitet ni får när ni bygger ett Dast-stenhus

Konstruktion